Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Welkom op de website van

Stichting Nieuwe Waarde

Stichting Nieuwe Waarde wil zich door middel van meerjarige of eenmalige donaties aan zorgvuldig geselecteerde partners en projecten inzetten om de wereld duurzaam te verbeteren voor mens en dier. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties heeft Stichting Nieuwe Waarde hiervoor een zestal focusgebieden geïdentificeerd met een wereldwijde geografische focus. Voor elk van deze gebieden hanteren we een visie die richting geeft bij het beoordelen van projectaanvragen en het beschikbaar stellen van budget. Op basis van zorgvuldige feedback en evaluatie van resultaten van donaties op het gebied van bereikt resultaat, beogen we de impact van de beschikbaar gestelde middelen te maximaliseren.

Klimaat & Energie

Coalition for Rainforest Nations – REDD+ Bhutan

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 een donatie toegekend aan partner Coalition for Rainforest Nations, voor het project “Implementation of REDD+” in Bhutan. Met dit budget ondersteunt…
Gezondheid & Onderzoek

Doneer Effectief – fonds Dierenwelzijn & voedseltransitie

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 een donatie toegekend aan partner Doneer Effectief, voor het fonds Dierenwelzijn & voedseltransitie. Doneer Effectief wil de meest effectieve benaderingen…
Klimaat & Energie

Doneer Effectief – fonds Klimaat

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 een donatie toegekend aan partner Doneer Effectief, voor het fonds Klimaat. Doneer Effectief wil de meest effectieve benaderingen en de beste goede doelen…
Armoedebestrijding & Educatie

Doneer Effectief – Fonds Armoede & Gezondheid

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 een donatie toegekend aan partner Doneer Effectief, voor het fonds Armoede & Gezondheid. Doneer Effectief wil de meest effectieve benaderingen en de…
Scroll

Neem contact met ons op.

Indien u een aanvraag wilt doen voor samenwerking met, of steun van, Stichting Nieuwe Waarde, dan vragen wij u een gestructureerde aanvraag in te dienen.