Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Welkom op de website van

Stichting Nieuwe Waarde

Stichting Nieuwe Waarde wil zich door middel van meerjarige of eenmalige donaties aan zorgvuldig geselecteerde partners en projecten inzetten om de wereld duurzaam te verbeteren voor mens en dier. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties heeft Stichting Nieuwe Waarde hiervoor een zestal focusgebieden geïdentificeerd met een wereldwijde geografische focus. Voor elk van deze gebieden hanteren we een visie die richting geeft bij het beoordelen van projectaanvragen en het beschikbaar stellen van budget. Op basis van zorgvuldige feedback en evaluatie van resultaten van donaties op het gebied van bereikt resultaat, beogen we de impact van de beschikbaar gestelde middelen te maximaliseren.

Natuur & Biodiversiteit

African Parks

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2023 een donatie toegekend aan African Parks. African Parks is a non-profit conservation organization that takes on direct responsibility for the rehabilitation…
Armoedebestrijding & Educatie

Stichting Effectief Doneren

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2023 een donatie voor organisatorische ondersteuning toegekend aan Stichting Effectief Doneren. Middels het platform DoneerEffectief.nl, wil het initiatief de…
Natuur & Biodiversiteit

Wildlife Justice Commission

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2023 een donatie toegekend aan de Wildlife Justice Commission. De Wildlife Justice Commission is in 2015 opgericht om een nieuwe aanpak te bieden in de bestrijding…
Water

Max Foundation – Healthy Village Urban, Bangladesh

Stichting Nieuwe Waarde heeft in januari 2023 een donatie toegekend aan Stichting Max Foundation voor het project Healthy Village Urban in Bangladesh. Ruim een derde van de kinderen in Bangladesh…
Scroll

Neem contact met ons op.

Indien u een aanvraag wilt doen voor samenwerking met, of steun van, Stichting Nieuwe Waarde, dan vragen wij u een gestructureerde aanvraag in te dienen.