Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Natuur & Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit als gevolg van menselijk handelen moet een halt toe worden geroepen om het welzijn van mens en dier te waarborgen en een leefbare wereld te behouden voor volgende generaties. De natuur is een ongekend krachtig en flexibel systeem. Door menselijk handelen dreigen ecosystemen echter uit balans gebracht te worden, met mogelijk onomkeerbare consequenties. Door de invloed van dit menselijk handelen te onderzoeken en vervolgens actief te beperken, dient de natuur in staat gesteld te worden te herstellen. Waar nodig dienen geselecteerde gebieden beschermd en afgesloten te worden om te voorkomen dat meer soorten verloren gaan, met alle consequenties (bekend en onbekend) van dien.


 

Onder dit thema valt de bescherming van diersoorten, ecosystemen, biodiversiteit in het algemeen, bescherming van landschappen en het waarborgen dat industrialisatie, niet duurzame ontginning van natuurlijke hulpbronnen en het kappen van bossen, drastisch worden verminderd.

SNW ondersteunt projecten die gericht zijn op:

  • het vergroten van de biodiversiteit
  • bewustwording van de noodzaak tot bescherming van biodiversiteit
  • het beschermen van door menselijke invloeden bedreigde natuur
  • het beschermen van natuurlijke hulpbronnen

Als voorwaarde voor steun wordt door SNW gesteld dat de projecten meetbare resultaten dienen op te leveren. Initiatieven met een systemische aanpak hebben de sterke voorkeur. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via nationale en internationale organisaties met vertegenwoordiging in Nederland die lokale partners hebben die continu actief zijn in de gesteunde projecten.

Hierboven staan enkele voorbeeld projecten op dit focusgebied.
Bekijk het gehele project overzicht hier: