Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Over ons

Stichting Nieuwe Waarde wil zich door middel van meerjarige of eenmalige donaties aan zorgvuldig geselecteerde partners en projecten inzetten om de wereld duurzaam te verbeteren voor mens en dier. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties heeft Stichting Nieuwe Waarde hiervoor een zestal focusgebieden geïdentificeerd met een wereldwijde geografische focus. Voor elk van deze gebieden hanteren we een visie die richting geeft bij het beoordelen van projectaanvragen en het beschikbaar stellen van budget. Op basis van zorgvuldige feedback en evaluatie van resultaten van donaties op het gebied van bereikt resultaat, beogen we de impact van de beschikbaar gestelde middelen te maximaliseren.

Beleidsplan 2024

Beleidsplan 2024

Download hier ons Beleidsplan 2024 in PDF formaat (939 kB)

Download Beleidsplan
Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Download hier ons Jaarverslag 2023 in PDF formaat (940 kB)

Download Jaarverslag

Stichting Nieuwe Waarde wordt bestuurd door:

Johan Nieuwerth

— Johan Nieuwerth

Bestuursvoorzitter

Sanne Schaafsma

— Sanne Schaafsma

Secretaris

David Soeten

— David Soeten

Penningmeester