Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Over ons

Stichting Nieuwe Waarde wil zich door middel van meerjarige of eenmalige donaties aan zorgvuldig geselecteerde partners en projecten inzetten om de wereld duurzaam te verbeteren voor mens en dier. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties heeft Stichting Nieuwe Waarde hiervoor een zestal focusgebieden geïdentificeerd met een wereldwijde geografische focus. Voor elk van deze gebieden hanteren we een visie die richting geeft bij het beoordelen van projectaanvragen en het beschikbaar stellen van budget. Op basis van zorgvuldige feedback en evaluatie van resultaten van donaties op het gebied van bereikt resultaat, beogen we de impact van de beschikbaar gestelde middelen te maximaliseren.

Beleidsplan 2023

Beleidsplan 2023

Download hier ons Beleidsplan 2023 in PDF formaat (943 kB)

Download Beleidsplan
Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Download hier ons Jaarverslag 2022 in PDF formaat (942 kB)

Download Jaarverslag

Stichting Nieuwe Waarde wordt bestuurd door:

Johan Nieuwerth

— Johan Nieuwerth

Bestuursvoorzitter

Sanne Schaafsma

— Sanne Schaafsma

Secretaris

David Soeten

— David Soeten

Penningmeester

Neem contact met ons op.

Indien u een aanvraag wilt doen voor samenwerking met, of steun van, Stichting Nieuwe Waarde, dan vragen wij u een gestructureerde aanvraag in te dienen.