Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Water

Een schone en evenwichtige waterkringloop is van onschatbare waarde voor mens en natuur. Verbeteren van sanitaire hygiëne is een uiterst effectieve manier om mensenlevens te redden. Schoon en voldoende water is een cruciaal en te vaak onderschat element voor gezonde ecosystemen, duurzame voedselvoorziening en menselijke gezondheid. Omdat menselijk handelen en klimaatverandering water kringlopen hebben verstoord wereldwijd, en omdat water relatief beheersbaar is met moderne technologieën, moet geïnvesteerd worden in water. Enerzijds in mogelijkheden om met spaarzame irrigatie en innovatieve waterzuivering het verbouwen van voedsel mogelijk te maken op plekken waar dit door droogte moeilijk is, anderzijds in schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen om onnodige sterfte door bijvoorbeeld diarree, cholera, tyfus en dysenterie te voorkomen.

Onder dit thema valt het reguleren van een duurzame water kringloop voor water dat voor diverse economische en ecologische doelen kan worden gebruikt, alsmede het verbeteren van drinkwater- en sanitaire voorzieningen.


 

SNW ondersteunt projecten die:

– spaarzaam, duurzaam en innovatief irrigeren voor verbouw van voedsel mogelijk maken
waterzuivering inzetten om vervuild of zout water geschikt te maken voor persoonlijk gebruik of voor irrigatie
– opslag van water verbeteren om regionaal beter om te kunnen gaan met de dreiging van verdroging door klimaatverandering
– aanvoer van water te realiseren naar gebieden die bedreigd worden door verwoestijning
gericht zijn op het verbeteren van menselijke sanitaire voorzieningen om onnodige ziekte en sterfte te voorkomen
– gericht zijn op duurzame drinkwatervoorziening voor lokale bevolking in gebieden die door droogte dreigen onleefbaar te worden

SNW focust hierbij op projecten met een hoog (maatschappelijk of ecologisch) rendement en een duurzaam karakter. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via Nederlandse partners of internationale organisaties met vertegenwoordiging in Nederland. Voor projecten met een lokale focus in ontwikkelingsgebieden is tevens permanente betrokkenheid van een lokale partner een vereiste.

Hierboven staan enkele voorbeeld projecten op dit focusgebied.
Bekijk het gehele project overzicht hier: