Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Armoedebestrijding & Educatie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan met toegang tot voldoende en gevarieerd voedsel. Zorgen over het kunnen verkrijgen van voeding mogen geen dominante rol spelen in het dagelijks leven. In delen van de wereld waar voedselvoorziening onzeker is, ligt een duurzame oplossing van armoede dikwijls besloten in educatie: zowel in directe vorm (het leren verbouwen van voldoende gezonde voedingsmiddelen zonder natuurlijke bronnen uit te putten) als in indirecte vorm: educatie als basis voor betaald werk dat mensen in staat stelt voedsel te kopen in hun directe omgeving in plaats van het zelf te verbouwen.


 

Onder dit thema valt het stimuleren van zelfredzaamheid van arme regio’s in de wereld door educatie, ontwikkelingssamenwerking en andere mechanismen die erop gericht zijn om duurzame vergroting van zelfredzaamheid en de opbouw van een menswaardig bestaan mogelijk te maken evenals een meer evenredige verdeling van voedselbronnen.

SNW steunt projecten in ontwikkelingsgebieden gericht op:

  • het verbeteren en breed beschikbaar stellen van educatie
  • het vergroten van zelfredzaamheid van de lokale bevolking
  • het ontwikkelen van alternatieve voedselbronnen
  • een eerlijke verdeling van voedselbronnen

Binnen dit focusgebied hecht SNW eraan dat projecten gebaseerd zijn op een lokaal initiatief of een lokale behoefte, aantoonbaar relevant zijn en worden uitgevoerd door lokale organisaties. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via internationale organisaties met vertegenwoordiging in Nederland die lokale partners hebben die continu actief zijn in de gesteunde projecten, maar ook projecten die uitgevoerd zijn binnen Nederland zijn mogelijk in de context van het bestrijden van “stille armoede” in Nederland.