Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl

Gezondheid & Onderzoek

Investeringen in verbeterde gezondheidszorg kunnen een groot effect hebben op het voorkomen van onnodig leed en het vergroten van het aantal gezonde levensjaren van de wereldwijde bevolking. In de westerse wereld zijn de middelen, kennis en intrinsieke motivatie om te investeren in gezondheidsonderzoek ruim aanwezig. In armere gebieden van de wereld ontbreken de middelen om leed en zelfs overlijden door elementaire ziekten te voorkomen. De “return on investment” van medische zorg in deze minder ontwikkelde of armere delen van de wereld is relatief het grootst. Dit maakt dat juist daar geïnvesteerd moet worden in het redden en kwalitatief verbeteren van mensenlevens met medicatie, preventie en educatie op het gebied van gezondheidszorg.


 

Onder dit thema valt het ontwikkelen van nieuwe geneeswijzen en medicijnen voor levensbedreigende ziekten en aandoeningen, maar ook het op schaal beschikbaar stellen van reeds (uit)ontwikkelde medicatie en beschermende middelen op het vlak van gezondheid aan arme bevolkingsgroepen wereldwijd, waaronder anticonceptiemiddelen, beschermingsmiddelen tegen elementaire ziektes zoals malaria, en hulpmiddelen voor sanitaire gezondheid.

SNW ondersteunt projecten die:
– bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe geneeswijzen en/of medicijnen
– bijdragen aan het wereldwijd beschikbaar stellen van medische kennis en medicijnen
– het beter, efficiënter en/of effectiever uitvoeren van medische handelingen in ontwikkelingsgebieden mogelijk maken

Voorwaarde hierbij is dat de projecten meetbare resultaten kunnen opleveren en in geval van onderzoeksprojecten, dat een duidelijke onderzoeksvraag wordt behandeld waarvan de maatschappelijke baten vooraf duidelijk gedefinieerd zijn indien de opzet van het onderzoek slaagt. Hierbij werkt SNW bij voorkeur via Nederlandse partners of internationale organisaties met vertegenwoordiging in Nederland. Voor projecten met een lokale focus in ontwikkelingsgebieden is tevens permanente betrokkenheid van een lokale partner een vereiste.

Gezondheid & Onderzoek

Doneer Effectief – fonds Dierenwelzijn & voedseltransitie

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 een donatie toegekend aan partner Doneer Effectief, voor het fonds Dierenwelzijn & voedseltransitie. Doneer Effectief wil de meest effectieve benaderingen…
Gezondheid & Onderzoek

WUR Fundamental change – Muggen als Hulptroepen

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 een donatie toegekend aan partner Wageningen University – Fundamental Change, voor het project “Muggen als Hulptroepen”. Meer informatie…
Gezondheid & Onderzoek

Mulanje Mission Hospital

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 diverse donaties toegekend aan het Mulanje Mission Hospital in Malawi. Meer informatie over dit project wordt binnenkort toegevoegd aan deze website.</p…
Scroll

Hierboven staan enkele voorbeeld projecten op dit focusgebied.
Bekijk het gehele project overzicht hier: