Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl
Mens in Nood

Sheltersuit – Noodhulp Turkije / Syrië

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2023 een aanvullende toegekend aan partner Sheltersuit, voor het verlenen van noodhulp in Turkije en Syrië na de aardbeving van 6 Februari 2023.

  • Status:

    Toegekend

  • Startdatum:

    Februari 2023

Open Website