Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl
Armoedebestrijding & Educatie

Stichting Effectief Doneren

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2023 een donatie voor organisatorische ondersteuning toegekend aan Stichting Effectief Doneren.

Middels het platform DoneerEffectief.nl, wil het initiatief de meest effectieve benaderingen en de beste goede doelen ter wereld ondersteunen. Met elke euro kan Doneer Effectief daarom een veelvoud doen van wat een gemiddeld goed doel kan.

Dicht bij huis, lokaal en landelijk, vragen veel goede doelen om hulp. En ook bij grote rampen wordt een indringend beroep gedaan op eenieders vrijgevigheid. Effectief Doneren hanteert een andere aanpak. En wel om drie redenen:

1. Voorkomen is beter dan genezen of herstellen. Dat geldt ook voor rampen en klimaatschade.
2. Met een even grote gift kun je elders in de wereld vele malen meer bereiken dan lokaal of landelijk.
3. Doneer Effectief laat zich leiden door wetenschappelijk onderzoek en niet door marketing.

  • Status:

    Toegekend

  • Startdatum:

    Februari 2023

Open Website