Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl
Armoedebestrijding & Educatie

Stichting Effectief Doneren

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2023 een donatie voor organisatorische ondersteuning toegekend aan Stichting Effectief Doneren.

Doneer Effectief is een volledig onafhankelijk initiatief dat effectief geven en nalaten toegankelijk maakt in Nederland.

Via de website www.doneereffectief.nl kan je grote wereldproblemen aantoonbaar helpen oplossen door te doneren aan de meest effectieve goede doelen wereldwijd. Deze zijn gekozen op basis van wetenschappelijk onderzoek door onafhankelijke onderzoeksinstellingen.

Dicht bij huis, lokaal en landelijk, vragen veel goede doelen om hulp. En ook bij grote rampen wordt een indringend beroep gedaan op eenieders vrijgevigheid. Effectief Doneren hanteert een andere aanpak. En wel om drie redenen:

  1. Voorkomen is beter dan genezen of herstellen. Dat geldt ook voor rampen en klimaatschade.
  2. Met een even grote gift kun je elders in de wereld vele malen meer bereiken dan lokaal of landelijk.
  3. Doneer Effectief laat zich leiden door wetenschappelijk onderzoek en niet door marketing.

  • Status:

    Toegekend

  • Startdatum:

    Februari 2023

Open Website