Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl
Armoedebestrijding & Educatie

The Hunger Project – Vrouwelijk Leiderschap

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 een donatie toegekend aan partner The Hunger Project, voor het project “Vrouwelijk leiderschap” in Karnataka, India.

The Hunger Project werkt aan een wereld zonder honger (SDG2: Zero Hunger). Dat doen zij door te investeren in mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger. Ruim 1 op de 4 mensen met honger op de wereld woont in India. Om een einde aan honger in India voor elkaar te krijgen, traint en begeleidt The Hunger Project India vrouwelijke dorpsraadsleden in hun 5-jarige termijn in de lokale politiek. De dorpsraden spelen een belangrijke rol in het verdelen van de overheidsregelingen: voor de allerarmsten zijn er bijvoorbeeld weduwe-pensioenen, banenprogramma’s, schoolmaaltijden en voedselbonnen beschikbaar.

In de Women Empowerment Program trainingen van The Hunger Project leren vrouwelijk leiders alles over hun rol en verantwoordelijkheden in de politiek, maar het gaat ook over zelfvertrouwen en eigenwaarde. Zo kunnen ze echt invulling geven aan hun functie. Ook zet The Hunger Project India in op federaties waarin vrouwen uit verschillende dorpsraden met elkaar samenwerken. Belangrijk, want zoals dorpsraadslid Sima Mahanandja het zo mooi omschrijft: “We doen het samen. Eén stokje kan breken, een bundel takjes niet.”

Met de financiële bijdrage van Stichting Nieuwe Waarde kan The Hunger Project het leiderschapsprogramma uitvoeren in 3 districten in de staat Karnataka: Chikamangulaire, Citradurga en Dakshin Kannada. Maar liefst 550 vrouwelijke dorpsraadsleden kunnen nu het leiderschapsprogramma volgen, om zich vervolgens actief in te zetten om honger, armoede en gendergerelateerd geweld in hun honderden dorpen terug te dringen.

  • Status:

    Toegekend

  • Startdatum:

    2022

Open Website