Scroll to top
Welkom op de website van Stichting Nieuwe Waarde.
en nl
Armoedebestrijding & Educatie

WUR Fundamental Change – SurpRICE

Stichting Nieuwe Waarde heeft in 2022 een donatie toegekend aan partner Wageningen University – Fundamental Change, voor het project “SurpRICE”.


Door klimaatverandering en een nog steeds groeiende wereldbevolking, dreigen voedseltekorten in de nabije toekomst. Daarom zijn wetenschappers hard op zoek naar manieren om gewassen bestendiger te maken tegen verzilting en extreme weersomstandigheden en oogstopbrengsten te vergroten. Om de kans op succes te vergroten, moet de plantenveredeling op alle mogelijke manieren gebeuren.

In het project ‘SurpRICE’ gaan onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) aan de slag met CRISPR-Cas. CRISPR-Cas is een technologie die het mogelijk maakt om erfelijk materiaal van virussen, bacteriën, cellen, planten en dieren op relatief eenvoudige wijze, zeer nauwkeurig en efficiënt te veranderen. Dit kan door het aanbrengen van genetische veranderingen die leiden tot veranderde eigenschappen, of het toevoegen van geheel nieuwe genetische informatie. In dit geval gaan onderzoekers van WUR het zogenoemde ThermoCas9 enzym optimaliseren, waarmee vooral rijst in het bijzonder beter bestand wordt tegen droogte en verzilting. Om het enzym op locatie te testen zal WUR samenwerken met het International Rice Research Institute uit de Filippijnen.

Vele CRISPR-systemen zijn gepatenteerd en kunnen niet gebruikt worden zonder hoge kosten voor licenties. Om een werkelijke stap richting voedselzekerheid te zetten, vindt WUR het echter belangrijk dat non-profit organisaties de licentie voor ThermoCas9 gratis kunnen gebruiken. De universiteit hoopt dat met deze stap een wereldwijde verandering in het beleid rondom intellectueel eigendom van CRISPR-Cas teweeg te brengen.


  • Status:

    Toegekend

  • Startdatum:

    2023

Open Website